ประชาสัมพันธ์บุคลากร

รู้จักเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Health Wisdom Belive Service

สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ

สุขภาพดี

good health

มีปัญญา

Have wit

ศรัทธามั่น

Faithful

หมั่นบริการ

Keep the service

แสดงความยินดีนักเรียนสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย

ครูดีเด่น ประจำปี 2561