ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ....

ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

อ่านต่อ....

สัปดาห์พัฒาคุณภาพชีวิต

สัปดาห์พัฒาคุณภาพชีวิต

อ่านต่อ....

โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

อ่านต่อ....

ข่าวการศึกษาไทย

ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการศึกษา คือ รากฐานของการปฏิรูปประเทศ โดย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ “การศึกษาไทย 4.0” เมื่อปฏิรูปการศึกษาไทยได้สำเร็จ ...

อ่านต่อ....

ศธ.สั่งรวบรวม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบผู้บริหาร ศธ.รวบรวม

อ่านต่อ....

วีดีโอ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ