ตราและธงประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

เครื่องหมาย /ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ตรา รูปวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ดังนี้ วงนอกเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔.๕ เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร  ระหว่างเส้นรอบวงทั้งสอง  ด้านบน  เขียนชื่อ โรงเรียนรังษีวิทยา  ด้านข้างซ้ายและขวา มีช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๑ ช่อ  ด้านล่าง เขียนชื่อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวงกลมมีคำขวัญโรงเรียน  คำว่า สุขภาพดี  มีปัญญา ศรัทธามั่น  หมั่นบริการ  มีประกายรัศมีออกมาจากไม้กางเขนที่อยู่เหนืออักษรย่อ ร.ว. พร้อมพระคัมภีร์ ใต้พระคัมภีร์มีปีที่ก่อตั้งโรงเรียน ค.ศ. ๑๙๔๘

 

ธงประจำโรงเรียน

ธงสีน้ำเงิน ( ด้านบน )  สีขาว  ( ด้านล่าง )
และมีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลางระหว่าง สีน้ำเงิน-ขาว

        สีน้ำเงิน     หมายถึง    ความรัก  ความเชื่อ  ความศรัทธา  และความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
        สีขาว          หมายถึง    พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต