รดน้ำดำหัวผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561