การประชุมแนวทาง เพื่อจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล  ปลัดอาวุโส  ศิษย์เก่าโรงเรียน เนื่องในโอกาศรับไปรับตำแหน่งนายอำเภอ ที่จังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมสดุดี โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561