กิจกรรมถวายเทียนพรรษา นักเรียนระดับชั้น ป.4-6

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ถวายเทียนเข้าพรรษา และจตุปัจจัยข้าวสานอาหารแห้งทึ่ วัดหนองบัว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561