ปลูกป่าสร้างฝ่ายเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝ่ายเทิดพระเกียรติ สนองโครงการพระราชดำริ ประจำ 2561   “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”   วันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2561  ณ ป่าต้นน้ำปางปอย  หมู่ 9  ต.แม่คะ  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่