กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและสัปดาห์ส่งเสริมการออมทรัพย์

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและสัปดาห์ส่งเสริมการออมทรัพย์  โดยมี อ.อรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายบวรทัต   พิศุทธิ์ไพโรจน์  และมีการจับฉลากมอบรางวัลให้กับครูและนักเรียน  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสิริพัฒน์  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561