กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและ Music for mom นักเรียนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและ Music for mom นักเรียนระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีกิจกรรมการรำเทิดพระเกียรติ  “พระคือแม่แห่งแผ่นดิน”   การชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ “พระคุณแม่”   การแหล่เพลงโดยวิทยากรภายนอก  (พ่อจันทร์  ดวงดี และนางสาวพัชรินทร์ ดวงดี )  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง   การแข่งขันส้มตำลีลา  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561