กีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี โดยมีคุณพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย อ.ผดุง เงินสร้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิยา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561