ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561