ทีมขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ทีม “ขบวนการ 5 สีท้าหมอกควัน”  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับที่ 1 ) โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน  พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ในการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่10 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่15-17 กันยายนที่ผ่านมา