วันไหว้ครู นักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เข้ามาร่วมในพิธี  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561