ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561