ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี นายสมาน   ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561