ประชุมแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา เชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา ณ ห้องประชุมสดุดี โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561