พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอินสอนฮอล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561