พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมอินสอนฮอล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561