พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นปีที่ 1 – 3  ประจำปีการศึกษา 2561   ณ ศูนย์ฝึกย่อย ร.7 พัน 2  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561