พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

  1. ทุนโครงการเรียนดีรังษีสู่ชุมชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  จำนวน 44 ทุน
  2. ทุนบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา  จำนวน 23 ทุน
  3. ทุนอาหารกลางวัน (นักเรียนทุนหอพักแห่งความบริสุทธิ์ อำเภอแม่อาย) จำนวน 28 ทุน
  4. ทุนอาหารกลางวัน (มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่) จำนวน 2 ทุน