ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.1-3 รับเครื่องหมายพิเศษ

ฝ่ายกิจการระดับประถมศึกษา จัดพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมอินสอนฮอล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21   กุมภาพันธ์ 2561