มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561