มอบของที่ระลึกให้นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล  ปลัดอาวุโส เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งนายอำเภอ จังหวัดน่าน

โรงเรียนได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล  ปลัดอาวุโส  ศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา เนื่องในโอกาศรับไปรับตำแหน่งนายอำเภอ ที่จังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมสดุดี โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561