มอบเงินสนับสนุนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

อ.สมาน   ไชยสถาน   ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา  มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ(ฟิสิกส์) ค่าย 3
ให้แก่  นายปวีรปกรศ์ เนตรดวง นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยจะเข้าค่ายที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561