ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพระดับโลก

อ.สมาน   ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี   ในการแข่งขันวาดภาพ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ในโครงการ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “ Toyota Dream Car Art Contest 2018 ”  เมื่อเดือนที่ผ่านมา