ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4-6 รับเครื่องหมายพิเศษ

ฝ่ายกิจการระดับประถมศึกษา จัดพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมอินสอนฮอล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561