สภากาชาดไทย อำเภอฝาง เยี่ยมเยียนและมอบทุนนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพระเทพฯ

สภากาชาดไทย อำเภอฝาง ร่วมกับทางอำเภอฝาง เข้ามาเยี่ยมเยือน และมอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวศศิวิมล อินต๊ะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/7   นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561