สาระวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา

สาระวิทยาศาสตร์นำนักเรียนห้องเรียนเน้นวิทย์ ระดับชั้น ม.1/1-1/2 และ ม.2/1-2/2 ไปทัศนศึกษา ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษาจ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน2561