สำรวจแห่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนรังษีวิทยา

เจ้าหน้าที่จากงานบริการสุขภาพชุมชนตำบลเวียงโรงพยาบาลฝาง เข้าสำรวจแห่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้แพร่ระบาดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561