เจ้าหน้าที่จาก รพ.ฝาง บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลฝาง มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ประจำปี 2561  โดย ระดับชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกัน MMR, หัด, คางทูม, หัดเยอรมัน  ระดับชั้น ป.5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)  และระดับชั้น ป.6 ฉัดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก, คอตีบ , DT   ณ ลานเอนกประสงค์อาคารสิริวัฒนา  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561