กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  นักเรียนระดับชั้น ป.1-3

ตัวแทนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนรังษีวิทยา  ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ 24 กรกฎาคม 2561