รางวัลเหรียญเงิน โครงการ “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” 2018 ระดับโลก

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ “ น้องซูริ ” ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ตัวแทนเยาวชนไทย ที่ได้รับคัดเลือกผลงานให้เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพวาดระบายสี ในโครงการ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน “ Toyota Dream Car Art Contest 2018 ” ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2018 ผลการแข่งขัน ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี รวมทั้ง เยาวชนไทยอีก 2 คน ที่เดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี และรุ่นระดับ 8-11 ปี จากการประกาศผลรางวัลระดับโลก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2018 โดยในปี 2018 มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดฯทั้งหมด 650,000 ผลงาน จาก 76 ประเทศทั่วโลก” นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและโรงเรียนรังษีวิทยา