86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นปฐมวัย

พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “86 พรรษา มหาราชินี”  ประจำปีการศึกษา 2561  นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย  โดยมี อ.ประนอม  อุดทา  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เป็นประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี 2561 โดย อ.ประนอม  อุดทา ผช.ผู้จัดการ และ อ.พิราวรรณ  ปวงแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   ณ ลานเอนกประสงค์อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561