ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมทั่วไป
  • 03 มี.ค. 2561 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6
  • 17 มี.ค. 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนระดับชั้น ม.6
  • 23 มี.ค. 2561 รีทรีตบุคลากร ประจำปี 2561
  • 26 มี.ค. 2561 เรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561