ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
กิจกรรมสำหรับครู
กิจกรรมทั่วไป
  • 07 ธ.ค. 2560 DayCamp ลูกเสืออากาศ
  • 11 ธ.ค. 2560 กรีฑาเบญจมิตรนักเรียน
  • 16 ธ.ค. 2560 มินิมาราธอนครั้งที่ 20
  • 22 ธ.ค. 2560 คริสมาสผู้ปกครอง
  • 26 ธ.ค. 2560 สอบระหว่างภาคเรียน 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • 29 ธ.ค. 2560 หยุดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่