ติดต่อ

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนรังษีวิทยา 262 หมู่ 9  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 50110
Tel.053-383124-7  Fax.053-382053 , 053-382052
Email : rangseevittayaschool@gmail.com

เปิดทำการระหว่าง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.