คนเก่งคนดี

06-02-61 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
24-01-61 ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
16-01-61 ครูดีเด่น ประจำปี 2561
08-12-60 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
05-12-60 ทีม Dancercise ได้รับรางวัลในการแข่งขัน Dance of the year
01-11-60 ขอแสดงความยินดี กับ นายพัชรพล ยาน๊ะ สอบได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
01-11-60 แสดงรวามยินดีกับ ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
19-09-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.6
19-06-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.5
19-09-60 นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุด3 อันดับ(Top three) และมีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละรายวิชาประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับม.4
18-09-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560
13-09-60 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการแข่งขันฟุตบอลพลาสติก
01-09-60 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพวาด
01-09-60 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีระดับฃั้น ม.1 ใน 3 อันแรก (Top Tree)
28-08-60 กิจกรรม To Be NumberOne
25-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอล ชาย รุ่นอายุ 14 ปี ที่ได้รางวัลฃนะเลิศ
19-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
17-08-60 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย
09-08-60 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
07-08-60 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560
15-07-60 เข้าร่วมการแข่งขันโครางการธนชาติ ริเริ่มเติมเต็ม
26-06-60 มอบรางวัลชนะเลิศแข่งขันชักเย่อ ระดับประถมศึกษา
26-06-60 ขอแสดงความยินดีทที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันฟุตบอล 5 คน
26-06-60 ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
06-06-60 ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายนักเรียน "ไปฮอกไกโดกันเถอะ"
09-03-60 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรีพรรณ จันทะวัง ที่ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ
31-01-60 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย กีฬายูยิสู
29 -01-60 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
25-01-60 เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
07-12-59 การแข่งขันดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน
05-11-59 เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
28-09-59 สถานรับเลี้ยงเด็กรังษีวิทยา ประจำปี 2559
17-09-59 เยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
03-09-59 แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 13
03-09-59 การแข่งขันว่ายน้ำ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 1
24-08-59 แข่งขันตอบปัญหาวันวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
20-08-59 แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22 (ระดับจังหวัด)
30-07-59 ได้รับรางวัล ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับเยาวชน
28-07-59 แสดงความยินดี นักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ แพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD)
23-07-59 แข่งขันตอบปัญหาและวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07-07-59 ด.ญ.ภควรรณ ชาญประเสิรฐกิจ ไดัรับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพ ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31
07-07-59 บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
30-06-59 แข่งขันประกวดร้องเพลง LANNA SINGING CONTEST 2016
18-06-59 ทีม ทีม Hud Tue Klong ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพถ่าย Tenkawa ปี 2016
10-06-59 ทีมว่ายน้ำโรงเรียนรังษีวิทยา ได้รางวัลในการแข่งขัน อบจ.แพร่ 2016
03-05-59 ทีมฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 32
22-02-59 มนัสนันท์ กวงไหม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี 2559
22-09-59 เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558
09-06-59 การแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภท ดูโอ ( DUO ) ใน " กีฬาเยาวชนแห่งชาติ " ครั้งที่ 32
17-01-59 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันวงดนตรี
11-12-58 เด็กหญิง นาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์ ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ