กิจกรรมโรงเรียน

26-06-60 อ่านสารยาเสพติดโลก
22-06-60 การใช้สื่อ I Smart เพื่อการเรียนการสอน
17-06-60 ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
16-06-60 ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "ไปฮอกไกโดกันเถอะ"
16-06-60 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
16-06-60 ปรึกษาหารือแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
14-06-60 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2560
10-06-60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา ประจำปี 2560
08-06-60 พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560
08-06-60 พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560
06-06-60 อบรมธนาคารโรงเรียน
05-06-60 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
31-05-60 สร้างฝ่ายเก็บน้ำ
29-05-60 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับชั้น ม.1
27-05-60 ค่ายจุดประกายรังษีฯ ระดับชั้น ม.4
23-05-60 สนับสนุนการเรียนการสอน
20-05-60 อบรมเชิงปฎิบัติการ
19-05-60 ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
17-05-60 ประชุมประเมินบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
15-05-60 พบปะนักเรียน
14-05-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียนและวันระลึกโรงเรียน
12-05-60 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมุทิตาจิตบุคลากรเกษียรณอายุงาน
11-05-60 ปฐมนิเทศครูชาวต่างชาติ
11-05-60 ประชุมทีมงานวิชาการ
09-05-60 อบรมสัมมนา "ผู้นำกับการสร้างภาวะการทำงานอย่างมีความสุขในองค์กร"
21-04-60 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
13.04-60 คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน
24-03-60 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น งาน "คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน"
24-03-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน ประชุมสามัญครั้งที่ 9
24-03-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
01-03-60 จากใจครูสู่ศิษย์
27-02-60 โครงการ IEP RSV OPEN HOUSE
25-02-60 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
25-02-60 พิธีจบหลักสูตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559
24-02-60 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
24-02-60 พิธีปัจฉิมโอวาท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
15-02-60 ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2559
04-02-60 ขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
28-01-60 RSV มินิมาราธอน ครั้งที่ 19
25-01-60 สร้างฝาย ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
23-01-60 สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด
16-01-60 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
14-01-60 วันเด็กสู่ชุมชน ประจำปี 2560
11-01-60 กีฬาเบญจมิตรนักเรียน ครั้งที่ 36
10-01-60 กล่าวคำปฎิญาณ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
27-12-59 คริสตมาสสู่ชุมชน
23-12-59 คริสตมาสผู้ปกครอง
23-12-59 คริสตมาสนักเรียน
22-12-59 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันเฉลิมฉลองคริสตมาสบุคลากร
20-12-59 ร่วมแปรอักษร เนื่องในเทศกาลคริสตมาส เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
17-12-59 คริสตมาสสู่ชุมชน ตามรอยในหลวง
16-12-59 มอบของขวัญคริสตมาส
02-12-59 กีฬาสี ประจำปี 2559
26-11-59 รีทรีตคณะครูและบุคลากรคริสเตียน
25-11-59 พิธีลงนามถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
25-11-59 พิธีถวายราชสดุดี
22-11-59 รวมพลังแห่งความภักดี
19-11-59 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสมุทร
16-11-59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
30-10-59 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา และบรรพชน (ปีที่ 68 )
26-10-59 พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย
23-10-59 วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
10-10-59 กีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 38
29-09-59 ประชุมประจำเดือน
29-09-59 สนับสนุนสื่อประกอบการเรียนการสอน
21-09-59 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559
21-09-59 โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง
20-09-59 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559
20-09-59 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย
19-09-59 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16-09-59 ตรวจรับงานอาคารสิริพระคุณ
06-09-59 มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
03-09-59 อบรม "ทบทวนแนวทางการวัดและประเมินการจัดทำแบบทดสอบ"
03-09-59 ค่ายนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวืตและนักเรียนคริสเตียน
27-08-59 รังษีวิทยาสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 8
18-08-59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
11-08-59 วันแม่แห่งชาติ
09-08-59 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ประจำปี 2559
08-08-59 กิจกรรม "วันอาเซียน" ประจำปี 2559
05-08-59 กิจกรรม "วันอาเซียนสภาคริสตจักร 2016"
04-08-59 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
03-08-59 อบรมอาสาจราจร
02-08-59 นมัสการพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
30-07-59 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559
28-07-59 พิธีส่งมอบกล้าไม้
27-07-59 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต รอบบุคคลทั่วไป
25-07-59 สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต
12-07-59 นิเทศการเรียนการสอน
09-07-59 ประชุมสามัญประจำปี 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู
04-07-59 อบรมให้ความูร้ “โครงการพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย”
01-07-59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
25-06-59 อบรมสัมมนา
24-06-59 นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมวันต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ลงมติร่างรัฐธรรมนูญ
11-06-59 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
08-06-59 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27-05-59 Goodmorning RSV
27-05-59 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา
03-05-59 พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบคุณผู้บริหาร
16-05-59 ผู้บริหารพบปะนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
13-05-59 นมัสการพระเข้าเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ระลึกการก่อตั้ง และมุทิตาจิต
09-05-59 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบปะ คณะครูและบุคลากร
08-04-59 รดน้ำดำหัวผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส
30-05-59 การแข่งขันฟุตซอล รังษีคัพ ครั้งที่ 6
25-03-59 นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ
10-03-59 ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
03-03-59 นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
03-03-59 ร่วมพิธีจบหลักสูตร โรงเรียนฉือจี้
20-02-59 พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2558
20-02-59 พิธีจบหลักสูตรนักเรีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
19-02-59 พิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
19-02-59 พิธีปัจฉิมโอวาทนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
07-02-59 งานไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี 2559
23-01-59 อบรมสัมมนาครูและบุคลากร ร่วมกับผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
16-01-59 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
04-01-59 มอบของขวัญเทศกาลคริสตมาส