Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for มิถุนายน 2018

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28
29

หยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา

30
31

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

1

กิจกรรมยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี

2
3
4

สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

5

สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

6

สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

7

สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

8

สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

อบรมเจ้าหน้าที่ ธนาคารโรงเรียน

9

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561

10
11
12

อบรมทบทวน ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

13

ประกาศผลสอบ นศท. ชั้นปีที่ 1

14

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

15
16
17
18

ประชุมครูประจำเดือน

19
20

อบรมอาสาจราจร

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

21
22
23

ทัศนศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

24

เยี่ยมเยียนคริสตจักรที่ 1 ฝาง

25

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติดและ To Be Number One

26

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติดและ To Be Number One

27

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติดและ To Be Number One

28

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติดและ To Be Number One

29

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติดและ To Be Number One

วันสถาปนาลูกเสือ

30

ประชุมศิษย์เก่า

อบรมปฐมพยาบาล

1
+ Export Events