อัลบั้มรูป : ส่งมอบนักเรียนขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ส่งมอบนักเรียนขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา
1