อัลบั้มรูป : ร่วมพิธีจบหลักสูตร โรงเรียนฉือจี้

อ.ทัศนีย์ ลิ่มผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมพิธีจบหลักสูตรนักเรียนโรงเรียนฉือจี้ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนฉือจี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
1