อัลบั้มรูป : เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้รับรางวัล เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาต่างๆ ประจำปี 2558
1