อัลบั้มรูป : สืบสานประเพณียี่เป็ง

แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรม สืบสานประเพณียี่เป็ง โดยให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา
1 [ 2 ]