อัลบั้มรูป : แสดงความยินดี

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว อ.สุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมีสมาชิกใหม่ ที่เติมเต็มครอบครัวให้มีความสุข ขอพระเจ้าโปรดอวยพระพรให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
1