อัลบั้มรูป : ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อ.ทัศนีย์ ลิ่มผดุง ผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมสมทบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านจะนะ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กรณีเกิดอัคคีภัย ทุกส่วนให้การช่วยเพื่อบรรเทาทุกข์ในยามเจอปัญหา ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวที่สูญเสียครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
1