อัลบั้มรูป : ศูนย์ผึกกีฬาเทควันโด ยูยิตสู RDC สุพรรรัตน์(ฝาง) รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ

ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด ยูยิตสู RDC สุพรรณรัตน์(ฝาง) นำโดยคุณ อังคณา ใจปัน ผู้ฝึกสอน/โค้ชนักกีฬา พร้อมด้วยนักกีฬา นักเรียนรังษีวิทยา เข้าพบ อ.ทัศนีย์ ลิ่มผดุง ผู้อำนวยการ เพื่อดำหัวปี๋ใหม่เมืองและขอพรจากผู้อำนวยการ เพื่อเป็นขัวญกำลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ระหว่าง 23-24 เมษายน 59 ที่ MCC HALL ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์งามวงค์วาน กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
1