อัลบั้มรูป : ร่วมดำหัวปี๋ใหม่เมืองท่านพ่อเมือง

ร่วมดำหัวปี๋ใหม่เมืองท่านพ่อเมือง ท่านมนัส ขันใส ท่านนายอำเภอฝาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปี๋ใหม่เมือง พร้อมรับพรจากท่านนายอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
1