อัลบั้มรูป : การเรียนการสอน IEP ระดับประถมศึกษา

ครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการสื่อสาร ณ ห้องเรียน IEP ระดับประถม เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา
1