อัลบั้มรูป : ด.ญ.มนัสนันท์ กวงไหม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน บรรยายหัวข้อธรรมมะ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.มนัสนันท์ กวงไหม ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน บรรยายหัวข้อธรรมมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวนมาฆบูชา ประจำปี 2559 ณ พุุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่
1