อัลบั้มรูป : ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการศึกษานอกสถานที่ 2 แห่ง คือ ศูนย์วิปัสสะนาไร่เชิญตะวัน และ ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา
1 [ 2 ][ 3 ]