อัลบั้มรูป : ร่วมบริจาคโลหิต

โรงเรียนรังษีวิทยา สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภากาชาดไทย ด้วยการนำนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
1