อัลบั้มรูป : การเรียนการสอน วิชาลูกเสือ ห้อง IEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

Mr.Ian ,Mr David and Mr.Wilson ทำการสอนวิชาลุกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEP ณ ลานเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
1